کلیدواژه‌ها = روش‌های ساخت کامپوزیت
تشریح عوامل موثر بر ساخت کامپوزیت به‌روش تزریق در خلأ

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 79-87

محمد صادق سلطانی؛ علیرضا ستوده؛ نوید سخندانی