کلیدواژه‌ها = سیکل رانندگی اتوبوس تندرو
امکان‌سنجی هیبرید فلایویلی کردن اتوبوس‌های تندروی تهران

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 34-48

حسن قنبری قجرلو؛ مسعود مسیح طهرانی