کلیدواژه‌ها = تنش پسماند
مروری بر کاربرد روش اثرگذاری نانو در اندازه‌گیری تنش پسماند

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 46-53

سهند حصولی؛ احد صمدی


نقش فرایند برنشینگ در تولید قطعات با کیفیت سطح بالا

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 42-50

محمد خوران؛ محمد حسین صادقی؛ عیسی خوران


تأثیر فرایند جلادهی غلتکی بر بهبود عمر خستگی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 39-50

محمد خوران؛ محمدحسین صادقی؛ عیسی خوران


کاهش تنش پسماند جوش به‌کمک سیم جوش دما پایین

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 51-59

جهان تقی‌زاده؛ محمد قاسمی