کلیدواژه‌ها = سیستم سرمایشی جتی
سیستم‌های سرمایشی جتی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 16-24

کوروش گودرزی؛ مالک قیومی