کلیدواژه‌ها = توربین گازی
مروری بر جنبه های مکانیکی و متالورژیکی آسیب در پره های توربین از جنس سوپرآلیاژهای پایه نیکل

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 54-84

10.30506/mmep.2022.541756.1970

مهدیه خسروی خضری؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ یدالله یعقوبی‌نژاد


کنترل ارتعاشات عرضی پره توربین‌های گازی به کمک سیم های مستهلک کننده

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 67-78

بهادر مطمئنیان آرانی؛ علی ابراهیمی ممقانی


روش‌های افزایش بازده توربین‌های گازی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 28-39

امیرمسعود میرحسینی؛ الهام طهماسبی؛ روح‌الله اسپنانی