کلیدواژه‌ها = مهار انرژی مکانیکی
مهارکننده‌های انرژی مکانیکی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 25-30

روح‌اله حسینی؛ محسن حامدی