کلیدواژه‌ها = ربات های اسکلت خارجی
ربات‌های اسکلت خارجی و کاربردهای آن

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 16-24

زهرا حسینی باب‌اناری؛ امیر لطف‌آور؛ حسین حقگو