کلیدواژه‌ها = ربات
انسان از نگاه ربات: تشخیص انسان بر پایه اسکن لیزری محیط

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 51-59

10.30506/mmep.2022.541900.1972

بنیامین جعفری مقدم فرد؛ فرزاد چراغ پور سموتی


طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی انگشت یک ربات با قابلیت حس لامسه

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 24-32

10.30506/mmep.2022.542080.1973

میثم فرج الهی؛ حامد پوریاولی؛ عقیل یوسفی کما


ربات‌های موازی کابلی؛ انواع و کاربردها

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 42-49

محمد نصیری؛ امیر لطف‌آور