کلیدواژه‌ها = ربات پرنده
فناوری هوایی در خدمت کاوش های فضایی؛ از ایده تا واقعیت

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 52-57

میثم محمدی امین؛ نیما کریمی


طراحی کنترل کننده فازی برای کنترل وضعیت یک ربات پرنده چهار روتوره

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 35-42

حوری خدایاری؛ فرشاد پازوکی؛ علیرضا خدایاری؛ علیرضا غیاث