کلیدواژه‌ها = موتور الکتریکی
دسته‌بندی، معرفی و مقایسه انواع موتورهای الکتریکی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 3-13

بهرام سلطان محمد؛ احسان سوایی


آشنایی با مدار خنک‌کاری هوشمند خودرو

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 13-21

مسعود دهمرده؛ پژمان کورانی


امکان‌سنجی استفاده از موتورهای الکتریکی در سامانة پیشرانش پهپادهای سبک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 51-59

کامران خرم‌دل؛ مصطفی محمودی