کلیدواژه‌ها = شکست
تأثیر فرایند جلادهی غلتکی بر بهبود عمر خستگی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 39-50

محمد خوران؛ محمدحسین صادقی؛ عیسی خوران


بررسی دلائل شکست شیر دروازه‌ای در مخزن تی 901

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 40-46

مهدی صوفی