کلیدواژه‌ها = سرمایش خورشیدی
مروری بر انواع سیستم‌های سرمایش خورشیدی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 62-70

مصطفی زمانی محی‎آبادی؛ مجتبی رحیمی