کلیدواژه‌ها = پهپاد
فناوری هوایی در خدمت کاوش های فضایی؛ از ایده تا واقعیت

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 52-57

میثم محمدی امین؛ نیما کریمی


امکان‌سنجی استفاده از موتورهای الکتریکی در سامانة پیشرانش پهپادهای سبک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 51-59

کامران خرم‌دل؛ مصطفی محمودی


کاربرد پیل‌های سوختی در سیستم پیشرانش هواپیماهای بدون سرنشین سبک

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 16-25

جاماسب پیرکندی؛ مهناز ذاکری


بهینه‌سازی فن‌های مجرایی در پهپادها با اسـتفاده از کـنترل فـعال جـریان

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 26-35

محسن جهانمیری؛ امیرحسین نیک‌سرشت؛ مهدی نادرزاده