کلیدواژه‌ها = پیل سوختی
استفاده از فوم فلزی در پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 34-43

ابراهیم افشاری؛ زهرا شریعتی


بررسی عملکرد سیستم‌های نوین تولید توان بر پایة پیل‌های سوختی دمابالا

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 32-41

جاماسب پیرکندی؛ ابراهیم افشاری


روش‌های مرطوب‌سازی گازهای واکنشگر پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 49-59

ناصر بهارلو هوره؛ ابراهیم افشاری


سیستم‌های تولید توان و گرمای همزمان در مقیاس کوچک

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 70-80

مهدی ابطحی؛ ابراهیم افشاری