کلیدواژه‌ها = ورق
نقش ابزار الاستومری در فرایندهای شکل‌دهی فلزات

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 11-23

حسن غفوریان نصرتی؛ خلیل خلیلی؛ محمد خوران


کمینه‌سازی ابعاد بدنة خودروی نیسان از طریق بهینه‌سازی چیدمان بلنک قطعات

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 16-22

مرتضی قائم ملکی؛ علی منصورزاده؛ سید احمد بابک سلیمانی