کلیدواژه‌ها = جوشش استخری
بهبود فرآیند جوشش استخری با استفاده از اثر سطوح متخلخل

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 69-79

حمید صفاری؛ حسام مقدسی؛ سید مصطفی حسینعلی‌پور


تأثیر نانوسیالات در بهبود فرایند جوشش استخری

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 27-41

امیر میرزا قیطاقی؛ حمید صفاری