کلیدواژه‌ها = موتور احتراق داخلی
مدیریت الکترونیک کلاچ راه‌حلی برای افزایش راحتی در وسیله نقلیه

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 63-70

10.30506/mmep.2021.527817.1911

مجتبی بیگ زاده عباسی؛ راضیه بیگ زاده عباسی


تولید سوخت زیستی بیودیزل

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 57-66

محمدرضا سعیدی نیچران


موتورهای پیشرفته با احتراق دما پایین چشم‌انداز تحقیقات آینده

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 71-81

امیرحسن کاکایی؛ امین پیکانی


سیستم‌های تولید توان و گرمای همزمان در مقیاس کوچک

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 70-80

مهدی ابطحی؛ ابراهیم افشاری