کلیدواژه‌ها = مهندسی نانو
کاربرد دی. ان. ای. در مهندسی مکانیک

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 65-69

سید امین هادی؛ عباس راستگو؛ آرش امیدواری