کلیدواژه‌ها = استراتژی تولید
اهمیت مدیریت زمان در استراتژی و مهندسی تولید

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 71-76

هادی نجفیان؛ محسن رسولیان؛ عباس شفیعی