کلیدواژه‌ها = طول عمر
تایر سبز؛ راه‌کاری مفید جهت کاهش پیامدهای زیست‌محیطی صنعت تولید تایر

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 47-59

محمد اسدزاده؛ رضا جواهری


مروری بر فناوری تولید تایر

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 77-86

مهدی خاطر ویسی؛ محمد اسدزاده؛ سید محسن مسعود