کلیدواژه‌ها = توربین بادی
تولید انرژی از جت استریم

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 39-50

10.30506/mmep.2022.556249.2025

مونا محمدی؛ صابر علیدادی


مروری بر روش های شبیه سازی دنباله در مزارع بادی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 3-7

شایان نادری؛ فرشاد ترابی


کاربردها و الزامات به‌کارگیری مواد مرکب در بهره‌بردای از انرژی باد و ساخت توربین بادی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 60-66

حمیدرضا صالحی؛ اسماعیل ابوکاظم‌پور؛ عباس اسدی


توربین‌های بادی نوین و نقش آنها در آینده سیستم‌های انرژی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 23-31

جاماسب پیرکندی؛ رضا حربی منفرد


مروری بر روش‌های مختلف پایش وضعیت توربین بادی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 107-113

ایرج هرسینی؛ علی حاجی‌زاده نمین


معرفی توربین بادی ساوونیوس

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 54-59

غیاث‌الدین رحیمی؛ صادق احمدی


بررسی کاربرد توربین‌های بادی در سیستم‌های هیبریدی نوین

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 16-24

جاماسب پیرکندی؛ رضا حربی منفرد