کلیدواژه‌ها = آلیاژهای حافظه‌دار
استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار در طراحی بال هواپیما

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 44-53

سروش قلی‌زاده؛ مهدی منصوری؛ امین عقیله