کلیدواژه‌ها = بارهای مکانیکی و حرارتی
تحلیل تنش دیسک دوجانه در روتور توربین خنک‌ شونده با هوای سرد

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 33-54

10.30506/mmep.2022.551050.2009

بهروز شهریاری؛ سعید ترحمی


تحلیل ناپایداری سازه درام دوار یک موتور توربینی تحت بارهای فشاری و حرارتی

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 25-34

10.30506/mmep.2022.541458.1967

بهروز شهریاری؛ علیرضا علیپوری تراب؛ مصطفی ناظمی زاده