کلیدواژه‌ها = روش المان محدود
مطالعه توزیع تنش در مخازن تحت فشار افقی

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 62-68

محمد امیری


تجزیه و تحلیل مکانیکی انبر حمل مواد خطرناک

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 25-33

ابوالفضل ابراهیمی؛ بیژن ابازاده؛ سید مصطفی میرباقری؛ مصطفی نورمحمدی