کلیدواژه‌ها = خودرو
مقایسه تحلیلی و آزمایشگاهی عملکرد تایر خودرو با گاز نیتروژن و هوا

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 56-62

احسان حسن زعیم


مطالعه و مقایسة رویکردهای مدلسازی سیستم‌های پیل سوختی پلیمری در خودرو

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 93-104

شریف قریب؛ حسن حسن زاده؛ رامیار مازوجی


استفاده از جاذب‌های انرژی بیضوی در خودروها جهت حفاظت از عابران پیاده

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 62-72

عباس نیک‌نژاد؛ علی‌رضا جهانگیریان؛ علی‌رضا شامیری؛ حسام آسیائی


صنعت خودرو درپی راه‌حل‌هایی برگرفته از طبیعت

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 60-70

شبنم رحیم‌نژاد باغچه جوقی؛ حامد سعیدی گوگرچین