کلیدواژه‌ها = عمر
مروری بر تحلیل خستگی میل‌لنگ

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 5-18

محمد امید خشوعی؛ علی عبداللهی‌فر؛ سید مسعود هاشمی