کلیدواژه‌ها = کمانش
تحلیل کمانش مرتبه بالای استوانه‌های ساندویچی مرکب

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3-12

10.30506/mmep.2022.543892.1979

مصطفی لیوانی؛ کرامت ملک زاده فرد؛ علی نگهبان برون


بررسی عددی و بهینه‌سازی رفتار مکانیکی تقویت‌کننده‌های داکت بخار کندانسور هوا خنک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 51-58

عالیه میری؛ سامان جعفری؛ سعید حدیدی مود؛ سعید رهنما