کلیدواژه‌ها = حسگر
کاربردهای مواد پیزوالکتریک در سیستم تعلیق

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 15-21

محمد امامی مقدم؛ مسعود دهمرده؛ مسعود مسیح طهرانی


مروری بر تایرهای هوشمند

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 5-14

سلمان ابراهیم‌نژاد رفسنجانی؛ سعید نقوی


مروری بر ساختار سیستم‌های میکروالکترومکانیکی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 42-48

حسین عباس‌زاده مبارکی


مواد پیزوالکتریک و کاربردهای متنوع آنها

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 16-31

سید علی واجدی


کامپوزیت‌های سازه‌ای هوشمند

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 16-24

بهمن میرزاخانی؛ شهریار نظری آبکنار