کلیدواژه‌ها = فرزکاری به‌کمک اولتراسونیک
شبیه‌سازی المان محدود فرایند فرزکاری به‌کمک ارتعاش اولتراسونیک

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 32-37

محمدمهدی ابوترابی زارچی؛ عباس قاسمی مبارکه