کلیدواژه‌ها = بیونیک
بیونیک؛ لنزی از جنس مهندسی برای کشف ایده‌های نو

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 36-41

انوشه مهذبی؛ مهسا خزانه‌داری


صنعت خودرو درپی راه‌حل‌هایی برگرفته از طبیعت

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 60-70

شبنم رحیم‌نژاد باغچه جوقی؛ حامد سعیدی گوگرچین