کلیدواژه‌ها = عدد ناسلت
بررسی عددی میدان جریان و دما جهت بهبود انتقال حرارت نانوسیال تحت تأثیر میدان مغناطیسی

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 59-65

محمدرضا نجفی؛ علیرضا شاطری


تعیین عدد ناسلت نانوسیال در جریان درون لوله به‌کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 54-61

سمانه رستمی خنار؛ حسین احمدی دانش آشتیانی؛ اباذر وحدت آزاد