کلیدواژه‌ها = حرارت
نقش حرارت و روشنایی در بهینه‌سازی پنجره‌های شمالی و جنوبی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 13-23

10.30506/mmep.2021.522753.1890

طناز زینال‌زاده؛ نیلوفر نیکقدم؛ ریما فیاض


بررسی و مطالعه بارگیری چرخ سنگ در فرایند سنگ‌زنی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 35-42

محمد خوران؛ حسین امیرآبادی؛ بهمن آذرهوشنگ


تحلیل مفهومی انرژی در راستای آسایش حرارتی

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 22-38

فاطمه‌السادات مجیدی؛ مرضیه پیراوی ونک