کلیدواژه‌ها = شبکه حمل‌ونقل هوشمند
مروری بر روش‌های مدیریت هوشمند تقاطع‌ها به صورت همکارانه

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 44-55

10.30506/mmep.2020.130471.1832

محمدحسن شجاعی فرد؛ مرتضی ملاجعفری؛ مجید طالبی لیاسی