کلیدواژه‌ها = جاده قابل حمل
شبیه‌سازی دینامیکی و تحلیل بارهای وارد بر نوعی جاده قابل حمل سبک

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 9-16

مجتبی رضایی؛ احمد محمودی؛ ابوذر اسحقی اسکوئی؛ رضا حسینی ثانی