کلیدواژه‌ها = وسایل نقلیه خارج‌جاده‌ای
چالش‌های ترددپذیری در وسایل نقلیه کف‌اقیانوس‌پیما

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 59-67

سید محمدرضا سطوتی؛ مسعود مسیح طهرانی