کلیدواژه‌ها = تعیین سیکل کاری بهینه
روش‌های نوین کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودرو‌های ساخت‌وساز

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 42-51

قاسم کریمی؛ مسعود مسیح طهرانی؛ علی قاسمیان مقدم