کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی فراابتکاری
بررسی عددی و بهینه‌سازی رفتار مکانیکی تقویت‌کننده‌های داکت بخار کندانسور هوا خنک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 51-58

عالیه میری؛ سامان جعفری؛ سعید حدیدی مود؛ سعید رهنما