کلیدواژه‌ها = ابزار برشی
تأثیر عملیات تبریدی بر خواص ابزارهای برشی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 8-12

محمد مهدی ابوترابی؛ عارف سلیمی نیا


ویژگی‌ها و چالش‌های ماشینکاری مواد سخت

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 58-64

محمدمهدی ابوترابی؛ داریوش بهارلویی