کلیدواژه‌ها = توربین
تحلیل تنش دیسک دوجانه در روتور توربین خنک‌ شونده با هوای سرد

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 33-54

10.30506/mmep.2022.551050.2009

بهروز شهریاری؛ سعید ترحمی


آنالیز مودال تجربی و تحلیلی پره و دیسک توربین گاز رولزرویس

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 18-24

بابک خدابنده لو؛ کاوه عباسی؛ علی صیامی؛ مسعود آسایش


ارائه راهکار برای کاهش تغییر شکل پوسته توربین

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 36-42

محمد ولی‌زاده؛ علیرضا شهرابی فراهانی