کلیدواژه‌ها = ترامکانیک
لزوم بومی‌سازی دانش بهسازی ماشین‌های حفار تی‌بی‌ام در شرایط متنوع زمین‌شناسی ایران

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 11-24

وحید جودکی؛ جعفر حسن پور؛ رسول اجل لوئیان؛ مسعود مسیح طهرانی


چالش‌های ترددپذیری در وسایل نقلیه کف‌اقیانوس‌پیما

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 59-67

سید محمدرضا سطوتی؛ مسعود مسیح طهرانی


اهمیت ترامکانیک در طراحی خودرو‌های خارج جاده‌ای

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 5-12

سید وحید نوربخش؛ مسعود مسیح طهرانی