نویسنده = ������������ ��������
بررسی موضوعی ترکیب پیل سوختی اکسید جامد با یک نیروگاه 10 مگاواتی

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 60-68

محمد امیان؛ عرفان کریمی


کاهش شدت صوت در خروجی موتور جت به‌کمک نازل دندانه‌دار

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 31-38

محمد امیان؛ سهند گلرنگ؛ مهناز ذاکری