نویسنده = �������������� ��������
فولادهای تولاکس و قابلیت‌های آن در جایگزینی به‌جای دیگر فولادها

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 75-94

نوید صفرپور؛ عیسی خوران؛ محمد خوران