نویسنده = ���������� ���������� ��������
فناوری هوایی در خدمت کاوش های فضایی؛ از ایده تا واقعیت

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 52-57

میثم محمدی امین؛ نیما کریمی


مقدمه‌ای بر بافتینگ و فلاتر واماندگی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 16-24

میثم محمدی امین