نویسنده = احمدرضا رحمتی
بررسی اثر مبرد بر سیکل‌های تبرید تراکمی دو مرحله‌ای

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 48-52

احمدرضا رحمتی؛ محمد دریکوند؛ آرمین امامی فر


ارزیابی عملکرد یک سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی ـ خورشیدی برای گرمایش یک گلخانه

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 28-33

احمدرضا رحمتی؛ امین نجار نظامی


شبیه سازی عددی میکرواحتراق پیش مخلوط متان هوا

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 26-35

احمدرضا رحمتی؛ سید عبدالمهدی هاشمی؛ محمد صابر خسروی


ارزیابی عملکرد پوسته بهبود یافته در یک کمپرسور گذرصوتی محوری

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 69-79

احمدرضا رحمتی؛ پژمان رستگار راجعونی