نویسنده = ������������������������� ����������
فناوری‌های نوین کاهش نوفه در موتور انواع هواپیما

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 19-26

سهیلا عبدالهی‌پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی