نویسنده = سید آرش سید شمس طالقانی
کنترل جریان سیال به وسیله عملگرهای مبتنی بر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 53-62

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


دسته‌بندی کاربردی عملگرهای کنترل جریان و چالش‌های موجود در صنعت هوایی

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 81-92

سید آرش سید شمس طالقانی


فناوری‌های نوین کاهش نوفه در موتور انواع هواپیما

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 19-26

سهیلا عبدالهی‌پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی