نویسنده = عباس رهی
تحلیل عددی میکروبازیاب انرژی الکترومغناطیسی تحت تحریک اتفاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.30506/mmep.2023.1989784.2077

محمد مهدی نظری؛ محسن بهرامی؛ عباس رهی


رایزرهای دریایی و ربات‌های زیرسطحی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 65-71

عباس رهی؛ امیر مقیسه