نویسنده = ���������������� ������ ������������������
روکش‌کاری لیزری در سال‌های اخیر

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 69-77

10.30506/mmep.2021.526493.1902

محمد حسین فرشیدیان فر؛ سیده فاطمه نبوی؛ سید فریبرز اشراقی؛ انوشیروان فرشیدیان فر


اساس لیزر و کاربرد آن در صنعت روز

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 61-71

سیده فاطمه نبوی؛ انوشیروان فرشیدیانفر؛ محمد حسین فرشیدیان فر


نگاهی بر برداشت انرژی اکوستیکی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 9-22

انوشیروان فرشیدیان‌فر؛ سیده فاطمه نبوی


جاذب های پویای ارتعاشات

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 54-64

بهشاد نوری؛ انوشیروان فرشیدیانفر