نویسنده = ابراهیم افشاری
مطالعه ای بر خواص و کاربرد انواع غشاها در سیستم های الکتروشیمیایی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 23-34

حسین اصغریان؛ ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی


بررسی روش‌های پیش‌گرمایش هوا و آب و افزایش بازده هیتر ایستگاه تقلیل فشار گاز

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 33-43

ابراهیم افشاری؛ علی ابراهیم‌پور؛ تقی علیان؛ داوود طاووسی؛ امیر پاشایی


سیستم‌های تبرید اجکتوری بدون پمپ

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 60-68

ابراهیم افشاری


معرفی انواع سیکل‌های تبرید اجکتوری با اجکتورهای دومرحله‌ای

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 23-29

ابراهیم افشاری؛ ریحانه لالی؛ مریم جعفری


استفاده از فوم فلزی در پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 34-43

ابراهیم افشاری؛ زهرا شریعتی


بررسی عملکرد سیستم‌های نوین تولید توان بر پایة پیل‌های سوختی دمابالا

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 32-41

جاماسب پیرکندی؛ ابراهیم افشاری


روش‌های مرطوب‌سازی گازهای واکنشگر پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 49-59

ناصر بهارلو هوره؛ ابراهیم افشاری


سیستم‌های تولید توان و گرمای همزمان در مقیاس کوچک

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 70-80

مهدی ابطحی؛ ابراهیم افشاری