نویسنده = �������������� ������
تایر سبز؛ راه‌کاری مفید جهت کاهش پیامدهای زیست‌محیطی صنعت تولید تایر

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 47-59

محمد اسدزاده؛ رضا جواهری


مروری بر کاربردهای متنوع مواد مرکب در صنایع هواپیماسازی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 66-84

رضا جواهری؛ محمد اسدزاده